ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาเยาวชนด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 25-29 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธู์ จัดโครงการพัฒนาเยาวชนด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
โดยการจัดอบรมดนตรี รำโปงลางให้กับเยาวชนนักเรียนโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2559,15:37   อ่าน 496 ครั้ง