ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ในการนี้ได้มีพิธีมอบทุน
การศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วย โดย ผอ.บรรจง  วันทา ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,07:53   อ่าน 338 ครั้ง