ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติ สวนสะออน จ.กาฬสินธุ์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,11:50   อ่าน 605 ครั้ง