ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติ สวนสะออน จ.กาฬสินธุ์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,11:51   อ่าน 608 ครั้ง