ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม จัดนิเทศ กำกับติดตาม กระบวนการเรียนการสอน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2562
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2562,12:01   อ่าน 510 ครั้ง