ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม (อ่าน 243) 12 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง (อ่าน 246) 10 พ.ค. 63
ประกาศรับวุฒิการศึกษา (อ่าน 292) 27 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 347) 12 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 568) 01 ต.ค. 62
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (อ่าน 546) 16 ส.ค. 62
อบรมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 564) 06 ส.ค. 62
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 733) 20 มี.ค. 62
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 873) 09 ต.ค. 61
การทดสอบการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทาง PISA (อ่าน 796) 15 ส.ค. 61
ขอแสดงความยินดี (อ่าน 945) 02 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 876) 02 เม.ย. 61
ขอแสดงความยินดี (อ่าน 1015) 02 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 1100) 03 ต.ค. 60
เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 946) 15 ส.ค. 60
ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1/2560 (อ่าน 943) 12 ส.ค. 60
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 996) 07 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 1410) 06 ต.ค. 59
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1204) 23 มิ.ย. 59
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 1510) 10 มี.ค. 59
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ(Open House) (อ่าน 1258) 24 ก.พ. 59
ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายใน "มะหาดเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 963) 20 พ.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวัน (อ่าน 1038) 11 พ.ย. 58
ขอต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 920) 11 ก.พ. 58
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ (อ่าน 1056) 11 ก.พ. 58
การอบรมขยายผลการใช้โปรแกรม dbookpro (อ่าน 1186) 08 ม.ค. 58
12 สิงหาคม 2557 (อ่าน 1014) 18 ส.ค. 57
The Trainer ปลุกพลังชีวิต (อ่าน 1059) 21 มิ.ย. 57
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1020) 10 มิ.ย. 57
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติดต่อรับวุฒิการศึกษา (อ่าน 901) 31 มี.ค. 57
การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2556 (อ่าน 1140) 21 ก.พ. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 1100) 23 ธ.ค. 56
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 950) 12 ธ.ค. 56
ค่ายเยาวชนคนดีศรีนาจารย์ 19-20 กันยายน 2556 (อ่าน 967) 18 ก.ย. 56
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 947) 09 ก.ย. 56
ประเมินห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 (อ่าน 4096) 29 ส.ค. 56
คณะกรรมการประเมินและติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 998) 29 ส.ค. 56
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 (อ่าน 2173) 31 ก.ค. 56
คำสั่งโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม ที่ 49/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถ (อ่าน 4019) 10 ก.ค. 56
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 955) 05 ก.ค. 56