ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวดอกผ้าย  อิ่มวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5ปี)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 
และนางสาววนิดา  พรมุลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 746 ครั้ง