ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม ได้รับการประเมินสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2562,13:44   อ่าน 3756 ครั้ง