ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนิเทศภายในประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนแก่งนาจารยฺ์พิทยาคม จัดกิจกรรมนิเทศติดตามการเรียน
การสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2563 - 21 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2563,14:50   อ่าน 3296 ครั้ง