ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ให้กับนักเรียนขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2563,15:05   อ่าน 3292 ครั้ง